søndag 8. februar 2015

Rovfugler på Jæren

Jæren som fuglelokalitet er viden kjent blant naturfotografer og ornitologer. Kanskje først og fremst som en meget viktig rasteplass for myriader av trekkfugl vår og høst. De mange sandstrendene, åkrene og vannene flommer over av store flokker med vadefugler, gjess og ender. Det blir stadig registrert eksotiske sjeldenheter, som normalt hører hjemme i sydligere strøk eller på andre enden av Atlanteren. Vi har trekkfuglene vår/sommer/høst, men hva med vinteren? 

Vinteren kan vel sies å være rovfuglenes årstid. Ihvertfall sett fra mange naturfotografers ståsted. Vinteren gir ofte en mulighet å få studert disse fantastiske fuglene på kloss hold. Jæren er i så måte unikt. En kan nesten sammenligne rovfuglfoto på Jæren, med havfiske. En vet aldri hva en får på stanga, eller i aktuell sammenheng, foran kamera. Denne sesongen har det vært fjellvåk, musvåk, hønsehauk, spurvehauk og myrhauk nede foran fotogluggene. Ganske fantastisk! Det er grunn nok å sitte i skjul for å fotografere én av disse artene, men her er muligheten tilstede for å fotografere 5 rovfuglarter på én dag. En føler seg virkelig priviligert og heldig som naturfotograf, når en har slike muligheter.

Lørdag 7 februar ble det en ny tur til det lille treskjulet. Fra 07:45 - 15:00, i regn, sol og sterk vind holdt hønsehaukene et svare leven foran skjulet. 3 forskjellige hauker sloss om maten, og vet et tilfelle brøt to fugler sammen i full boksekamp. En virkelig heftig opplevelse å være vitne til! Myrhaukene stakk også innom ved flere anledninger, men var skeptiske og lettskremte. De var nok litt obs på kranglesyke hønsehauker.

Rovfuglsesongen begynner å nærme seg slutten, med en liten måned igjen med antatt bra aktivitet. Dette ble min fjerde tur i skjul denne sesongen, forhåpentligvis får jeg meg en tur eller to til før årene legges inn for denne gang.

Myrhaukhann, norges flotteste rovfugl? 
Myrhauk portrett
Denne vakre gulspurvhannen fikk min oppmerksomhet midt i rovfuglfotograferingen. En art som med sin flotte sang får vårfølesen frem.
Tett på, brøt det ut full boksekamp mellom to hønsehauker.
Hønsehauk portrett.