søndag 25. juli 2010

Boreal regnskog

Boreal regnskog eller kystgranskog, er en helt spesiell skogtype som finnes i kystnære områder i Midt-Norge og helt sør i Nordland. Det dominerende treslaget her er gran, men andre treslag som gråor, bjørk, selje, rogn og osp er også viktige innslag.
I innlandet er lufta gjerne tørr og nedbørsfattig hele året, varm om sommeren og kald om vinteren. Langs kysten blåser fuktig luft inn fra havet og gir mye og hyppig nedbør året rundt og mindre forskjell i sommer- og vintertemperatur. I dette fuktige og kjølige skogmiljøet har det utviklet seg en stor artsrikdom, særlig av epifyttiske (dvs arter som lever på, men ikke av, trærne) lavarter. Flere av lavartene står på den norske rødlista over utrydningstrua arter.

Den siste uken har jeg delvis konsentrert meg om å ferdes i natureservatene Strengivatnet og Storhaugen her i Velfjord. Begge disse områdene er vernet som boreal regnskog. Jeg har da vært på jakt etter de sjeldnere lavartene.
En meget vakker karakterart, som jeg håpet å finne, var gullprikklav. Denne står på rødlista, merket VU-sårbar. Jeg fant etterhvert et flott eksemplar, men det er foreløbig den eneste jeg har lykkes med.Granfiltlav, Trønderlav, Narreglye og Ulvelav er andre meget sjeldne arter jeg er på jakt etter. Førstnevnte har jeg sett, men har foreløbig ikke tatt bilde.
I tillegg til makrofoto av lavfloraen, prøver jeg også å fange den spesielle og mystiske stemninga det er i en slik skog. Jeg har testet en mye utprøvd teknikk, ved å sakte bevege kamera med lengre lukkertid. Ikke ofte jeg gjør slikt, så hører gjerne om det er vellykket eller ikke.
Tett tåke hører også med i disse dalsøkkene der regnskogen befinner seg, noe vi fikk oppleve en tidlig morgen.Har et lite prosjekt om å få på trykk en artikkel om boreal regnskog, så konsentrerer meg mye om det fremover.

mvh Knut Børge